2012
2012
Субота 21 Јануар 2012
2011
2011
Недеља 23 Јануар 2011
2010
2010
од Субота 23 до Недеља 24 Јануар 2010
2009
2009
од Субота 31 Јануар до Недеља 1 Фебруар 2009
2008
2008
од Субота 19 до Недеља 20 Јануар 2008
2007
2007
Субота 10 Фебруар 2007
2006
2006
Недеља 12 Фебруар 2006
2005
2005
Субота 12 Фебруар 2005
2004
2004
Субота 31 Јануар 2004
2003
2003
Субота 8 Фебруар 2003
2002
2002
Недеља 20 Јануар 2002
1993
1993
Субота 30 Јануар 1993