2012
2012
შაბ 21 იანვარი 2012
2011
2011
კვ 23 იანვარი 2011
2010
2010
შაბ 23 დან კვ 24 იანვარი 2010 მდე
2009
2009
შაბ 31 იანვარი დან კვ 1 თებერვალი 2009 მდე
2008
2008
შაბ 19 დან კვ 20 იანვარი 2008 მდე
2007
2007
შაბ 10 თებერვალი 2007
2006
2006
კვ 12 თებერვალი 2006
2005
2005
შაბ 12 თებერვალი 2005
2004
2004
შაბ 31 იანვარი 2004
2003
2003
შაბ 8 თებერვალი 2003
2002
2002
კვ 20 იანვარი 2002
1993
1993
შაბ 30 იანვარი 1993