2012
2012
שבת 21 ינואר 2012
2011
2011
ראשון 23 ינואר 2011
2010
2010
מ שבת 23 עד ראשון 24 ינואר 2010
2009
2009
מ שבת 31 ינואר עד ראשון 1 פברואר 2009
2008
2008
מ שבת 19 עד ראשון 20 ינואר 2008
2007
2007
שבת 10 פברואר 2007
2006
2006
ראשון 12 פברואר 2006
2005
2005
שבת 12 פברואר 2005
2004
2004
שבת 31 ינואר 2004
2003
2003
שבת 8 פברואר 2003
2002
2002
ראשון 20 ינואר 2002
1993
1993
שבת 30 ינואר 1993